FANDOM


Mirror Trap là một series các lá Bài Bẫy, mà hầu hết trong số đó đều y-hệt lá bài gốc - "Mirror Force". Hiệu ứng của chúng thường được kích hoạt để phản hồi lại đòn tấn công.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.