FANDOM


Mirror Resonator
ミラー・リゾネーター
MirrorResonator-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Âm Vang Tấm Gương
 Tên Nhật ミラー・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Mirā Rizonētā
 Tên Hàn 미러 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 40159926
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.