FANDOM


Mirror Force Dragon
ミラーフォース・ドラゴン
MirrorForceDragon-LCKC-EN-UR-1E
 Tên Việt Phản Hình Long
 Tên Nhật ミラーフォース・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Mirā Fōsu Doragon
 Tên Hàn 거울의 힘 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1200
 Mã số 84687358
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.