FANDOM


Mirror Force
  • Nhật: 聖なるバリア -ミラーフォース-
  • Kana: せいなるバリア -ミラーフォース-
  • Romaji: Seinaru Baria ‐ Mirā Fōsu
  • Việt: Thánh Thuẫn - Lá Chắn Phản Đòn -
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Khi quái thú của đối thủ tấn công, chuyển hướng tấn công về tất cả quái thú Thế Công do đối thủ điều khiển.[note 1]
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mirror Force When an opponent's monster attacks, redirect the attack to all Attack Position monsters your opponent controls.[note 1]
Nhật (せい)なるバリア -ミラーフォース- 相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。相手フィールド上に攻撃表示で存在するモンスターを全て破壊する。
Seinaru Baria ‐ Mirā Fōsu -

Hình ảnh khác

Notes

  1. Mặc dù được in với nguồn OCG/TCG của nó, "Mirror Force" không thực hiện theo cách này ở điểm này trong loạt phim.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.