FANDOM


Mirage of Nightmare
(あく)()(しん)()(ろう)
MirageofNightmare-LCYW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Phép Màu của Ác Mộng
 Tên Nhật (Kana)
あく
むの
しん
ろう
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
の蜃
しん
ろう
 Tên Nhật (rōmaji) Akumu no Shinkirō
 Tên Hàn 악몽의 신기루
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 41482598
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.