FANDOM


Miracle Fusion
ミラクル・フュージョン
MiracleFusion-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Dung Hợp Huyền Diệu
 Tên Nhật ミラクル・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Mirakuru Fyūjon
 Tên Hàn 미러클 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 45906428
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.