FANDOM


Mira the Star-Bearer
(きょ)(せい)のミラ
MiratheStarBearer
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1100/1000
Mã số 60181553
Loại Hiệu ứng Continuous, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 1 sao
Nếu lá mặt-ngửa này sắp bị hủy, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này thay thế. Quái thú Cấp 4 sao trở xuống bạn điều khiển không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài.
English Description
3 Level 1 monsters
If this face-up card would be destroyed, you can detach 1 Xyz Material from this card instead. Level 4 or lower monsters you control cannot be destroyed by card effects.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.