FANDOM


Miniborrel Dragon
ショートヴァレル・ドラゴン
 Tên Việt Tiểu Pháo Long
 Tên Nhật ショートヴァレル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōtovareru Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Shortvarrel Dragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Phải LM-Right
 CÔNG / LIÊN 800 / 2
 Mã số 73341839
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.