FANDOM


Mini Mare Mare Token
タツノコトークン
Back-JP
 Tên Nhật タツノコトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsunoko Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Tatsunoko Token
 Tên Hàn 해마 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Wyrm / Token
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.