FANDOM


Minerva, the Exalted Lightsworn
ライトロード・セイント ミネルバ
MinervatheExaltedLightsworn-YCSW-EN-UR-LE
 Tên Nhật ライトロード・セイント ミネルバ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Seinto Mineruba
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Saint Minerva
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 30100551
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.