Minerva, Lightsworn Maiden
ライトロード・メイデン ミネルバ
MinervaLightswornMaiden-SDLI-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật ライトロード・メイデン ミネルバ
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Meiden Mineruba
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Maiden Minerva
 Tên Hàn 라이트로드 메이덴 미네르바
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Tuner
 CÔNG / THỦ 800 / 200
 Mã số 40164421
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.