FANDOM


Mind Protector
メンタルプロテクター
MindProtector-TDGS-EN-C-UE
 Tên Nhật メンタルプロテクター
 Tên Nhật (rōmaji) Mentarupurotekutā
 Tên Nhật (Dịch) Mental Protector
 Tên Hàn 멘탈프로텍터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2200
 Mã số 85060248
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.