FANDOM


Mind Control
(せい)(しん)(そう)()
MindControl-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
しん
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
しん
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Seishin Sōsa
 Tên Hàn 정신조작
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37520316
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.