FANDOMMimic Hell Worm
  • Nhật: 地獄擬態線虫
    ヘル・ミミック・ワーム
  • Kana:
    地獄擬態線虫
    ヘル・ミミック・ワーム
  • Romaji: Heru Mimikku Wāmu
  • Việt: Ngục Chước Trùng
Khác:
Hell Mimic Worm
Loại
Cấp sao

1 ★

CÔNG / THỦ

100 / 300

Thay đổi cấp của lá này để phù hợp với một quái thú trên sân của đối thủ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mimic Hell Worm Change this card's level to match that of a monster on your opponent's field.
Nhật このカードは相手场のモンスター1体と同じレベルになる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.