FANDOM


Millennium Shield
(せん)(ねん)(たて)
MillenniumShield
Loại bài Quái thú Thường
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior
ATK/DEF 0/3000
Mã số 32012841
Mô tả Tiểu sử
Lá chắn nổi tiếng được cho là của một Pharaoh Ai Cập cổ đại. Truyền thuyết kể rằng quyền năng của nó sẽ chặn đứng bất kỳ cuộc tấn công nào.
English Description
A famous shield said to belong to an ancient Egyptian Pharaoh. Legends tell of its power to block any strong attack.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.