Milla the Temporal Magician
()(おん)()(じゅつ)()ミラ
MillatheTemporalMagician-BP01-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
おんの
じゅつ
しミラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おん
の魔
じゅつ
ミラ
 Tên Nhật (rōmaji) Kuon no Majutsushi Mira
 Tên Nhật (Dịch) Milla the Eternal Magician
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 33225925
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.