FANDOM


Micro Coder
マイクロ・コーダー
MicroCoder-LOD2-EN-UE-OP
 Tên Việt Kẻ Giải Mã Vi Mô
 Tên Nhật マイクロ・コーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Maikuro Kōdā
 Tên Hàn 마이크로 코더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 0
 Mã số 02347477
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.