FANDOM


Michion, the Timelord
()(かい)(しん)ミチオン
MichiontheTimelord-TF06-JP-VG
 Tên Việt Michion, Chúa Tể Thời Gian
 Tên Nhật (Kana)
かい
しんミチオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
しん
ミチオン
 Tên Nhật (rōmaji) Jikaishin Michion
 Tên Nhật (Dịch) Michion, the Time Machine God
 Tên Hàn 시계신 미치온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.