FANDOM


Miễn nhiễm/Unaffected là thuật ngữ được dùng trong một số lá bài không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài được ghi cụ thể trong phần mô tả hiệu ứng của nó.

Một ví dụ điển hình về lá bài miễn nhiễm với Bài Bẫy là "Elemental HERO Wildheart", bài miễn nhiễm với Bài Phép gồm "Horus the Black Flame Dragon LV6" và "Silent Magician LV8". Bài như là "Odin, Father of the Aesir" sẽ miễn nhiễm với cả Bài Phép lẫn Bẫy. Ví dụ đáng chú ý là "Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes", với khả năng miễn nhiễm với bất kỳ hiệu ứng bài khác, và "Number 81: Superdreadnought Rail Cannon Superior Dora", với khả năng làm quái thú mặt-ngửa đã chọn mục tiêu được miễn nhiễm với tất cả hiệu ứng bài khác, ngoại trừ chính nó.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.