FANDOM


Mezuki
()()()
Mezuki-OP01-EN-C-UE
 Tên Việt Mã Diện
 Tên Nhật (Kana)
 Tên Nhật (Chuẩn)
 Tên Nhật (rōmaji) Mezuki
 Tên Hàn 마두귀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 800
 Mã số 92826944
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.