FANDOM


Meteor Dragon Red-Eyes Impact
真紅眼(レッドアイズ)(きょう)(せい)(りゅう)-メテオ・ドラゴン
MeteorDragonRedEyesImpact-INOV-EN-R-1E
 Tên Việt Xích Nhãn Tử Tinh Long - Thiên Thạch Long
 Tên Nhật (Kana)
真紅眼
レッドアイズの
きょう
せい
りゅう-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 真紅眼
レッドアイズ
の凶
きょう
せい
りゅう
-メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Reddoaizu no Kyōseiryū - Meteo Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Red-Eyes Doomstar Dragon - Meteor Dragon
 Tên Hàn 붉은 눈의 흉성룡-메테오 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 17871506
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.