FANDOM


Meteor Black Comet Dragon
(りゅう)(せい)(りゅう)メテオ・ブラック・ドラゴン
MeteorBlackCometDragon-INOV-EN-UR-1E
 Tên Việt Lạc Thạch Hắc Long, Thiên Tinh Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい
りゅうメテオ・ブラック・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
りゅう
メテオ・ブラック・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūseiryū Meteo Burakku Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Meteor Black Dragon, the Comet Dragon
 Tên Hàn 유성룡 메테오 블랙 드래곤
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2000
 Mã số 30086349
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.