FANDOM


Metaphys Tyrant Dragon
メタファイズ・タイラント・ドラゴン
MetaphysTyrantDragon-CIBR-EN-R-1E
 Tên Nhật メタファイズ・タイラント・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Metafaizu Tairanto Doragon
 Tên Hàn 메타파이즈 타이란트 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 18743376
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.