FANDOM


Metaphys Ragnarok
メタファイズ・ラグナロク
MetaphysRagnarok-CIBR-JP-OP
 Tên Nhật メタファイズ・ラグナロク
 Tên Nhật (rōmaji) Metafaizu Ragunaroku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.