FANDOM


Metaphys Horus
メタファイズ・ホルス・ドラゴン
MetaphysHorus-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật メタファイズ・ホルス・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 36898537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.