FANDOM


Metaphys Executor
メタファイズ・エグゼキューター
MetaphysExecutor-CIBR-EN-SR-1E
 Tên Nhật メタファイズ・エグゼキューター
 Tên Nhật (rōmaji) Metafaizu Eguzekyūtā
 Tên Hàn 메타파이즈 이그제큐터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 45148985
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.