FANDOM


Metaphys Daedalus
メタファイズ・ダイダロス
MetaphysDaedalus-CIBR-EN-R-1E
 Tên Nhật メタファイズ・ダイダロス
 Tên Nhật (rōmaji) Metafaizu Daidarosu
 Tên Hàn 메타파이즈 다이달로스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1500
 Mã số 45960523
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.