FANDOM


Metamorphosis
突然変異(メタモルフォーゼ)
Metamorphosis-CP01-EN-SR-UE
 Tên Việt Biến Hình
 Tên Nhật (Kana)
突然変異
メタモルフォーゼ
 Tên Nhật (Chuẩn) 突然変異
メタモルフォーゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Metamorufōze
 Tên Nhật (Dịch) Metamorphose
 Tên Hàn 돌연변이
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46411259
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.