FANDOM


Metalrokket Dragon
メタルヴァレット・ドラゴン
MetalrokketDragon-EXFO-EN-R-1E
 Tên Việt Kim Đạn Long
 Tên Nhật メタルヴァレット・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Metaruvaretto Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Metalvullet Dragon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 32472237
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác