FANDOM


Metalfoes Volflame
メタルフォーゼ・ヴォルフレイム
MetalfoesVolflame-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ヴォルフレイム
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Vorufureimu
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Volflame
 Tên Hàn 메탈포제 볼프레임
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Psychic / Pendulum
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 69351984
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.