FANDOM


Metalfoes Mithrilium
メタルフォーゼ・ミスリエル
MetalfoesMithrilium-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・ミスリエル
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Misurieru
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Mythriel
 Tên Hàn 메탈포제 미스리엘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1000
 Mã số 04688231
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.