FANDOM


Mermail Abyssocea
水精鱗(マーメイル)-オーケアビス
MermailAbyssocea
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1100/1900
Mã số 28577986
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mermail" bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt một số lượng quái thú "Mermail" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn với tổng Cấp sao bằng hoặc thấp hơn Cấp sao quái thú đó, sau đó đưa quái thú đó vào Mộ bài. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của "Mermail Abyssocea" một lần trong lượt.
English Description
You can target 1 "Mermail" monster you control; Special Summon any number of Level 4 or lower "Mermail" monsters from your Deck whose combined Levels are less than or equal to the Level of that monster, then send that monster to the Graveyard. You can only use the effect of "Mermail Abyssocea" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.