FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | fr_name = | de_name = | it_name = | pt…”)
 
 
Dòng 2: Dòng 2:
 
{{Unofficial lore|English}}
 
{{Unofficial lore|English}}
 
{{CardTable2
 
{{CardTable2
| fr_name =
+
| vi_name =
 
| de_name =
 
| de_name =
 
| it_name =
 
| it_name =

Bản hiện tại lúc 17:27, ngày 10 tháng 3 năm 2020

Merfae Rabby
メルフィー・ラビィ
 Tên Nhật メルフィー・ラビィ
 Tên Nhật (rōmaji) Merufī Rabyi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.