FANDOM


Merfae Puppy
メルフィー・ポニィ
 Tên Nhật メルフィー・ポニィ
 Tên Nhật (rōmaji) Merufī Ponyi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 400 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.