FANDOM


Merfae Pony
メルフィー・パピィ
 Tên Nhật メルフィー・パピィ
 Tên Nhật (rōmaji) Merufī Papyi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 300 / 100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.