FANDOM


Mekk-Knight Yellow Star
(おう)()機界騎士(ジャックナイツ)
MekkKnightYellowStar-EXFO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
かの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Ōka no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack Knights of the Yellow Bloom
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2800
 Mã số 29415459
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.