Mekk-Knight Spectrum Supreme
(せい)(こん)機界騎士(ジャックナイツ)
MekkKnightSpectrumSupreme-EXFO-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
せい
こんの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
こん
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Seikon no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack Knights of the Star Scars
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG.png
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới LM-Bottom.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 3000 / 3
 Mã số 38502358
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.