FANDOM


Mekk-Knight Purple Nightfall
()(しょう)機界騎士(ジャックナイツ)
MekkKnightPurpleNightfall-EXFO-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょうの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Shishō no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack Knights of the Purple Dusk
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 28692962
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.