FANDOM


Mekk-Knight Indigo Eclipse
(こん)(ぺき)機界騎士(ジャックナイツ)
MekkKnightIndigoEclipse-EXFO-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こん
ぺきの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
ぺき
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Konpeki no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack Knights of the Azure Blue
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2400
 Mã số 92204263
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.