FANDOM


Mekk-Knight Blue Sky
(そう)(きゅう)機界騎士(ジャックナイツ)
MekkKnightBlueSky-EXFO-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
きゅうの
機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
きゅう
の機界騎士
ジャックナイツ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōkyū no Jakkunaitsu
 Tên Nhật (Dịch) Jack-Knights of the Blue Sky
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 20537097
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.