FANDOM


"Mekk-Knight", hay là "Jack-Knights" (ジャックナイツ, Jakkunaitsu) trong OCG, là một archetype các quái thú QUANG được ra mắt trong Extreme Force. Archetype này vừa liên quan và hỗ trợ cho "World Legacy" archetype. Tất cả những thành viên ở Bộ bài Chính đều là quái thú Tâm Linh, trong khi các thành viên trong Bộ bài Phụ từng lá đều khác Loại.

Tạo hình

Archetype này liên quan đến archetype "World Legacy" và "World Chalice", vì được thể hiện trong artwork của "World Legacy Key" và "World Legacy Scars".

Mỗi quái thú trong Bộ bài Chính có một màu trong cầu vòng mà được xuất hiện trong artwork của "Mekk-Knight Spectrum Supreme" và "World Legacy Pawns".

Tên của chúng chủ yếu dựa theo hiện tượng của bầu trời và các vật thể liên quan đến chiêm tinh khác.

Thành viên

Màu sắc Mekk-Knight
Đỏ Red Moon
Cam Orange Sunset
Vàng Yellow Star
Lục Green Horizon
Lam Avram
Blue Sky
Chàm Indigo Eclipse
Tím Purple Nightfall
Quang phổ Spectrum Supreme

Tản mạn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.