FANDOM


Megalosmasher X
メガロスマッシャー(エックス)
MegalosmasherX-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) メガロスマッシャー
エックス
 Tên Nhật (Chuẩn) メガロスマッシャーX
エックス
 Tên Nhật (rōmaji) Megarosumasshā Ekkusu
 Tên Hàn 메가로스매셔X(엑스)
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 81823360
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.