Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Meda Bat
(ダーク)・ナポレオン
 Tên Nhật (Kana)
ダーク・ナポレオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ダーク
・ナポレオン
 Tên Hàn 다크 나폴레옹
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 800 / 400
 Mã số 76211194
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa