FANDOM


Mecha Phantom Beast Dracossack
幻獣機ドラゴサック
MechaPhantomBeastDracossack
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2600/2200
Mã số 22110647
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 7 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Loại-Machine/PHONG/Cấp 3 sao/ATK 0/DEF 0). Khi nào bạn có điều khiển Token, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái "Mecha Phantom Beast", sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy mục tiêu đó. Lá này không thể tấn công trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.