FANDOM


Mecha Phantom Beast Blackfalcon
幻獣機ブラックファルコン
MechaPhantomBeastBlackfalcon
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1200/1700
Mã số 04417407
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous, Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này tuyên bố tấn công: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Loại-Machine/PHONG/Cấp 3 sao/ATK 0/DEF 0). Cấp sao của lá này sẽ tăng thêm bằng tổng Cấp sao của toàn bộ "Mecha Phantom Beast Token" bạn điều khiển. Khi nào bạn có điều khiển Token, lá này không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể Hi sinh 1 Token, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; chuyển mục tiêu đó sang Thế Thủ mặt-ngửa.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.