FANDOM


Maxx "C"
(ぞう)(しょく)する(ジー)
MaxxC-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Cường Bội Gián
 Tên Nhật (Kana)
ぞう
しょくする
ジー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぞう
しょく
するG
ジー
 Tên Nhật (rōmaji) Zōshoku-suru Jī
 Tên Nhật (Dịch) Multiplying G
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 200
 Mã số 23434538
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.