FANDOM


Max Raider
マックス・レイダー
 Tên Việt Du Kích Cực Hạng
 Tên Nhật マックス・レイダー
 Tên Nhật (rōmaji) Makkusu Reidā
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 2400 / 1400
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.