FANDOM


Mathmech Subtra
(ザン)()サブトラ
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Subtra
 Tên Nhật (Kana)
ザン
キサブトラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ザン
サブトラ
 Tên Nhật (rōmaji) Zanki Sabutora
 Tên Nhật (Dịch) Processlayer Subtra
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.