FANDOM


Mathmech Nabla
(ザン)()ナブラ
MathmechNabla-DBMF-JP-OP
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Nabla
 Tên Nhật (Kana)
ザン
キナブラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ザン
ナブラ
 Tên Nhật (rōmaji) Zanki Nabura
 Tên Nhật (Dịch) Processlayer Nabla
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.