FANDOM


Mathmech Diameter
(ザン)()ダイア
MathmechDiameter-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Dia
 Tên Nhật (Kana)
ザン
キダイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
ザン
ダイア
 Tên Nhật (rōmaji) Zanki Daia
 Tên Nhật (Dịch) Processlayer Dia
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.